om os be slider

Godkendt til håndværkstaksering for forsikringsbranchen

Foruden den håndværksmæssige baggrund kræver taksering af byggeskader også forsikringsfaglige kompetencer. De krav opfylder vi med en certificering som håndværkstaksator fra Forsikringsakademiet, der er den danske forsikringsbranches egen uddannelsesinstitution.

Målet for enhver håndværkstaksator er selvfølgelig at kunne foretage præcise takseringer af byggeskader. Dette i retfærdighedens tjeneste for både det pågældende forsikringsselskab og den skadelidte. Som håndværkstaksator har vi overblik over gældende lovstof, regler og etiske retningslinjer på området. Herunder forstår vi at redegøre for vores vurdering på et forståeligt sprog i skrift og tale.

Hvad vi bl.a. tilbyder i praksis:

  • Vi kan vurdere, om skaden faktisk er dækket af forsikringen
  • Vi kan i ukomplicerede sager vurdere, om der er basis for regreskrav
  • Vi kan gennemføre en struktureret forhandling til gavn for alle parter